Gabh le Gaeilge 1

€14.99

Téacsleabhar lándaite é Gabh Le Gaeilge 1, a chuimsíonn cúrsa iomlán na céadbliana ar bhealach spraoiúil agus fuinniúil.

- Cuirfidh gach caibidil le cumas agus féinmhuinín an dalta i labhairt na Gaeilge.

- Déanfar forbairt ar labhairt, éisteacht, tuiscint agus scríobh na Gaeilge, agus ar chumas samhlaíochta agus chruithaitheacha n dalta.

- Daingneoidh agus neartóidhl éamh thuiscintí, cluasthuiscintí agus tascanna na scileannaa thugann an dalta leo ón mbunscoil.

- Tá raon leathan de ghníomhaíochtaía gus tascanna fiúntacha sa leabhar, chomh maith le scéalta béaloidis agus cursíos ar dhaoine mór le rá i saol an lae inniu

- Gheofar cur síos cuimsitheach ar an gcúrsa gramadaí, cleachtaí rólghlactha, obair bheirte agus obair ghrúpa.

View sample pages by using the arrow keys on your keyboard, or drag the top right hand corner of the page with your mouse.