Gaeilge Allons-y 2 Portfolio book

€5.95

 

Mon chef d’œuvre - Allons-y 2 - Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Dara agus an Tríú Bliain

Spás inar féidir le scoláirí:

  • A gcuid ‘máistirphíosaí’ féin a chruthú i bhformáidí traidisiúnta agus digiteacha
  • Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus straitéisí foghlama a aithint
  • Tascanna scafláilte a chur i gcrích agus scileanna a fhorbairt i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe