Gaeilge Allons-y 1 Lexique

€1.50

Lexique

  • Ainmfhocail, aidiachtaí agus briathra ón téacsleabhar in ord aibítre, chun gur féidir teacht orthu gan dua
  • Spás le focail nua a chur isteach
  • Réimniú na mbriathra is úsáidí in Allons-y 1 (aimsir láithreach)